Welcome to Savan Park
Gateway to the Global Market
A Joint Venture Develpment between Government of Lao PDR and Pacifica Streams Development Co.Ltd
Gateway to the Global Market
Savan Park which is the name of this development is zoned as a free trade industrial and commercial centre under the Prime Minister's Decree 148 and investors who set up base in this zone enjoy the lucrative benefits of the privileges detailed in the PM Decree 177. Decree of The Prime Minister on the Management Regulations and Incentive policies regarding The Savan-Seno Special Economic Zone. Click here to view the PM's Decree

Latest News

 • ລາວສ້າງຕັ້ງເຂດເສດຖະກິດພິເສດແລະ ເສດຖະກິດສະເພາະໄດ້ 10 ແຫ່ງແລ້ວ

  ລາວສ້າງຕັ້ງເຂດເສດຖະກິດພິເສດແລະ ເສດຖະກິດສະເພາະໄດ້ 10 ແຫ່ງແລ້ວ

  Date: 30, Sep, 2013   Time: 3:48 pm

  ທາງການລັດຖະບານລາວສ້າງຕັ້ງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ ໄດ້ແລ້ວ 10 ແຫ່ງ ຈາກແຜນການທີ່ຈະສ້າງຕັ້ງໃຫ້ໄດ້ບໍ່ໜ້ອຍກວ່າ 20 ແຫ່ງໃນທົ່ວປະເທດ ພາຍໃນປີ 2015. ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະແຫ່ງຊາດລາວ ລາຍງານວ່າ ການດໍາເນີນງານ ນັບແຕ່ປີ 2003 ເປັນຕົ້ນມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ໄດ້ມີຜົນຄືບໜ້າພໍສົມຄວນ ໂດຍສາມາດສ້າງຕັ້ງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະໄດ້ແລ້ວ 10 ແຫ່ງ ຈາກແຜນການທີ່ວາງໄວ້ວ່າ ຈະສ້າງຕັ້ງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະໃຫ້ໄດ້ທັງໝົດ 20 ແຫ່ງ ພາຍໃນປີ 2015. ທັງນີ້ໂດຍເຂດເສດຖະກິດພິເສດແຫ່ງທໍາອິດໃນລາວນັ້ນກໍຄື ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສະຫວັນ-ເຊໂນ ຢູ່ໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນປີ 2003 ຊຶ່ງຕິດຕາມດ້ວຍເຂດເສດຖະກິດສະເພາະບໍ່ເຕັນແດນຄໍາ ຢູ່ໃນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນປີດຽວກັນ. ຫາກແຕ່ທີ່ຖືວ່າໄດ້ພັດທະນາໄປຢ່າງວ່ອງໄວທີ່ສຸດນັ້ນ ກໍແມ່ນເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄໍາ ຢູ່ທີ່ເມືອງ ຕົ້ນເຜິ້ງ ໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວ. ສ່ວນນະຄອນວຽງຈັນນັ້ນ ກໍຖືເປັນເຂດທີ່ມີການສ້າງຕັ້ງເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະຫຼາຍທີ່ສຸດ ໂດຍມີຢູ່ເຖິງ 5 ເຂດດ້ວຍກັນ ແລະ ໃນຈໍານວນນີ້ກໍມີຢູ່ 4 ພື້ນທີ່ດ້ວຍກັນ […]

 • ທຸກພາກສ່ວນຕ້ອງຮ່ວມມືກັນຢ່າງແທ້ຈິງ ຈຶ່ງຢູ່ໄດ້ໃນ AEC

  ທຸກພາກສ່ວນຕ້ອງຮ່ວມມືກັນຢ່າງແທ້ຈິງ ຈຶ່ງຢູ່ໄດ້ໃນ AEC

  Date: 30, Sep, 2013   Time: 11:08 am

  ເຖິງ ວ່າປັດຈຸບັນ, ຫລາຍຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂອງລາວເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງທາງຊື່ສຽງ, ທຶນຮອນ ແລະ ປະສົບການ ຢູ່ໃນປະເທດ, ແຕ່ເມື່ອທຽບໃສ່ບັນດາປະ ເທດໃນພາກພື້ນ ແລ້ວ ຖືວ່າພວກເຮົາຍັງຢູ່ໃນລະດັບອ່ອນນ້ອຍ ນີ້ຄືສິ່ງທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ຫລວງ ເມື່ອເຂົ້າສູ່ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ (AEC) ໃນປີ 2015. ຂະນະທີ່ປະທານສະພາອຸດສາຫະ ກຳ ແລະ ການຄ້າຮຽກຮ້ອງຜູ້ປະກອບການທຸກຂະແໜງລືມສິ່ງທີ່ເປັນອະຄະຕິຕໍ່ກັນ ແລ້ວມາຈັບມືກັນ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດ ແຂ່ງຂັນ ໄດ້ ໃນ ເວທີ AEC. ທ່ານ ສີສະ ຫວາດ ທິລາ ວົງ ປະ ທານ ສະພາ ອຸດ ສາຫະ ກຳ ແລະ ການ ຄ້າ ແຫ່ງ ຊາດ ໄດ້ກ່າວຢູ່ ກອງ ປະຊຸມ ທຸລະ ກິດ ລາວ ຄັ້ງທີ 8 ເມື່ອ ບໍ່ ດົນ ນີ້ວ່າ: […]

 • ຍຸດທະສາດການພັດທະນາແຕ່ປີ 2011-2020 ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ເປັນໃຈກາງ

  ຍຸດທະສາດການພັດທະນາແຕ່ປີ 2011-2020 ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ເປັນໃຈກາງ

  Date: 25, Sep, 2013   Time: 4:51 pm

  ຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນໄລຍະ 10 ປີ (2011-2020) ເປັນຍຸດທະສາດບຸກທະລຸ ແລະ ມີລັກສະນະກຳນົດທິດທາງ, ເປົ້າໝາຍລວມຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໂດຍຖືເອົາເສດຖະກິດເປັນ ໃຈກາງຕິດພັນກັບຄວາມສົມດູນ ລະຫວ່າງການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ ກັບການພັດທະນາສັງຄົມ,ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຟື້ນຟູສະພາບແວດລ້ອມ, ການພັດທະນາຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ, ສຸມໃສ່ການພັດ ທະນາເສດຖະກິດໃຫ້ເຕີບໂຕໄວ ຕິດພັນກັບການພັດທະນາທີ່ໝັ້ນທ່ຽງ, ໜັກແໜ້ນ ແລະ ຍືນຍົງ. ພ້ອມໆກັບການຊຸກຍູ້ການສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່ ທາງ ດ້ານເສດຖະກິດຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ຄົບຊຸດຕາມກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫລາດ ເພື່ອສ້າງປະເທດຊາດຕາມທິດກ້າວຂຶ້ນສັງຄົມນິຍົມ ແນໃສ່ສ້າງປະເທດ ຊາດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ, ປະຊາຊົນຮັ່ງມີຜາສຸກ, ສັງຄົມມີຄວາມສາມັກຄີປອງດອງເປັນປຶກແຜ່ນ, ມີປະຊາທິປະໄຕຍຸຕິທຳ ແລະ ສີວິໄລ. ໃນບົດລາຍງານຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຍຸດທະສາດການພັດທະນາດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຖືເອົາເສດຖະກິດເປັນໃຈກາງ ຊຶ່ງເປົ້າ ໝາຍຕົ້ນຕໍແມ່ນສຸມໃສ່ພັດທະນາເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດໃຫ້ເຕີບໂຕໄວ, ຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຍືນຍົງ ໂດຍໄດ້ປະຕິບັດເປັນ 2 ໄລຍະຄື: ໄລຍະ 2011-2015 ເສດຖະກິດເຕີບໂຕບໍ່ຫລຸດ 8% […]