ແນະນຳໂດຍຫຍໍ້

ພິທີໃນການເຊັນຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍໂຄງການພັດທະນາ (PDA)ທີ່ຈັດຂື້ນໃນ ວັນທີ24 ເດືອນກຸມພາ ປີ2008

ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສະຫວັນ-ເຊໂນ – ສະຫວັນປັກ
– ໃນວັນທີ24 ເດືອນກຸມພາ ປີ2008, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ແລະ ມາເລເຊຍ ໃນນາມບໍລິສັດ Pacifica Streams Development ໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ໂຄງການພັດທະນາ (Project Development Agreement; PDA) ເຊິ່ງທັງສອງຝ່າຍເຫັນດີ ທີ່ຈະຄົ້ນຄົ້ວແລະພັດທະນາ ຈຸດສູນກາງດ້ານການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກຳແຫ່ງໃໝ່ຂື້ນທີ່ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ປະເທດລາວ.
– ໃນຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວນັ້ນ ບໍລິສັດSavan Pacifica Development (ບໍລິສັດຮ່ວມກັນລະຫ່ວາງ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ແລະ ບໍລິສັດPacifica Streams Development ຈາກປະເທດມາເລເຊຍ), ຈະຮັບໜ້າທີ່ໃນການສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສະຫວັນ-ເຊໂນ.
– ບໍລິສັດSavan Pacifica Development ມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະສົ່ງເສີມໃນດ້ານເສດຖະກິດ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການປ່ຽນຈາກແຜນການທີ່ວາງໄວ້ນັ້ນມາເປັນ ເສດຖະກິດການຕະຫຼາດແບບຮັດກຸມ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍ່ດຶງດູດເອົາການລົງທຶນ ໂດຍກົງຂອງຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາໃນສ.ປ.ປ.ລາວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາໃນ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສະຫວັນ-ເຊໂນ ດຳເນີນໄປໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.
– ບໍລິສັດSavan Pacifica Development ໄດ້ຮ່ວມກັບອົງການບໍລິຫານຂອງລັດຂັ້ນສູນກາງແລະແຂວງ ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດລະບຽບການ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງລັດຕໍ່ກັບແຮງງານແລະສິ່ງແວດລ້ອມ.

ສະຫັວນປັກແມ່ນປະຕູສູ່ຕະຫຼາດໂລກ

  • ສະຫັວນປັກຕັ້ງຢູ່ລຽບຕາມເສັ້ນທາງ ເລກທີ 9 ຢູ່ໃນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເຊິ່ງຫ່າງຈາກຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ ແຫ່ງທີສອງພຽງແຕ່ 5 ກິໂລແມັດ.
  • ຕັ້ງຢູ່ລຽບຕາມ ແລວທາງເສດຖະກິດຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕົກ(EWEC) ເຊິ່ງມີຄວາມຍາວ1,450ກິໂລແມັດ, ນອກຈາກຈະເຊື່ອມຕໍ່ ລະຫ່ວາງທ່າເຮືອມໍລາມິນຂອງປະເທດມຽນມ້າ ແລະ ທ່າເຮືອດານັງຂອງປະເທດຫວຽດນາມແລ້ວ, ກໍ່ຍັງມີຂໍ້ໄດ້ປຽບໃນການເຊື່ອມຕໍ່ ກັບມຸກດາຫານ (ປະເທດໄທ) ຢູ່ໃນພາກຕາເວັນຕົກ, ລາວບາວ (ປະເທດຫວຽດນາມ) ໃນພາກຕາເວັນອອກ, ຢຸນນານ (ປະເທດຈີນ) ໃນພາກເຫນືອ ແລະ ກໍາປູເຈຍໃນພາກໃຕ້ ອີກດ້ວຍ.
  • ຫ່າງຈາກສະຫນາມບິນສາກົນທີ່ຢູ່ໃນ ເມືອງໄກສອນພົມວິຫານພຽງແຕ່ຫ້າກິໂລແມັດ. ສະຫນາມບິນນີ້ໄດ້ປັບປຸງເປັນປະຕູສາກົນ ເພື່ອຕອບສະໜອງການຂົນສົ່ງທີ່ຈຳເປັນ ໃນການເພີ່ມຈຳນວນສິນຄ້າ ແລະ ການຈາລະຈອນຂອງຜູ້ທີ່ເດີນທາງຜ່ານທາງEWEC ນີ້.
  • ນັກລົງທຶນໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຢ່າງເຕັມທີ່ພາຍໃຕ້ລະບຽບກົດຫມາຍທີ່ສ້າງຂື້ນມາສໍາລັບເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ເຊິ່ງເປັນລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ທີ່ເຊັນໂດຍລັດຖະບານແຫ່ງ ສ.ປ.ປ.ລາວ. ລັດຖະບານແມ່ນບໍ່ມີສິດເຂົ້າໄປຄວບຄຸມກິດຈະການ ແລະ ຊັບສິນຂອງນັກລົງທຶນໄດ້.
  • ເຂດເສດຖະກິດພິເສດແຫ່ງນີ້ໄດ້ຕິດຕັ້ງສະຖານີໄຟຟ້າ115kV/22kV ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຫມັ້ນຄົງໃນການສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າ ໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນ.
  • ລັດຖະບານແຫ່ງ ສ.ປ.ປ. ລາວໄດ້ນຳສະເໜີລະບຽບຂອງການລົງທຶນຂຶ້ນມາ ເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ນັກລົງທຶນເຂົ້າມາລົງທຶນໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວຫຼາຍຂຶ້ນ. ໜຶ່ງໃນນັ້ນແມ່ນການຍົກເວັ້ນພາສີ ທີ່ຍາວເຖິງ10ປີ.