ທີ່ຕັ້ງ

– ສະຫວັນປັກຕັ້ງຢູ່ລຽບຕາມເສັ້ນທາງເສດຖະກິດຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕົກ(EWEC) ເຊິ່ງຂະຫຍາຍມາແຕ່ເຂດຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມທີ່ ແດນສະຫວັນເຖິງເຂດຊາຍແດນລາວ-ໄທທີ່ມຸກດາຫານ. ເຂດເສດຖະກິດພິເສດແຫ່ງນີ້ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ກິໂລແມັດທີ10 ທີ່ນອນຢູ່ໃນເສັ້ນທາງ ສະຫວັນນະເຂດ-ເຊໂນ.
– ສະຫວັນປັກເປັນເຂດທີ່ອ້ອມຮອບດ້ວຍການພັດທະນາຄົບຊຸດ, ເຊິ່ງໃນນັ້ນປະກອບມີ ສະຫວັນ-ເວກັສ ກາຊີໂນ, ຕຶກອາຄານການຄ້າ, ໂຮງແຮມ ແລະ ສະຖານທີ່ພັກເຊົາທີ່ຈະໄດ້ສ້າງຂື້ນມາຈາກກຸ່ມບໍລິສັດອື່ນ.

ເຂດການຄ້າເສລີ
ສະຫວັນປັກແມ່ນສ້າງໃຫ້ເປັນເຂດສູນກາງທາງດ້ານອຸດສາຫະກໍາແລະການຄ້າເສລີ ພາຍໃຕ້ດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ148 ແລະ ນັກລົງທຶນຜູ້ທີ່ສ້າງຕັ້ງກິດຈະການຂຶ້ນໃນເຂດນີ້, ຈະໄດ້ຮັບສິດທິຜົນປະໂຫຍດຢ່າງເຕັມທີ່ ຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຢ່າງລະອຽດໃນດໍາລັດຂອງນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ177 ວ່າດ້ວຍລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຂອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສະຫວັນ-ເຊໂນ.