ຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງ ສ.ປ.ປ. ລາວ

ຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງ ສ.ປ.ປ. ລາວ

ເນື້ອທີ່ປະເທດ236,800 Km²
ຈຳນວນປະຊາກອນປະມານ 7 ລ້ານຄົນ (ເພດຍິງ : 50.40%, ເພດຊາຍ : 49.60%)
ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປະຊາກອນ28 ຄົນ / Km²
ເມືອງຫຼວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ( 783,032 ຄົນ)
GDP ຕໍ່ ຫົວຄົນ1,399 ໂດລາສະຫາລັດ
ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງ GDP8.1%
ອຸດສາຫະກໍາຫຼັກໂຮງງານຕັດຫຍິບ, ພະລັງງານໄຟຟ້າ, ອຸດສາຫະກໍາໄມ້ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາເບົາ
ສິນຄ້າສົ່ງອອກຫຼັກກາເຟ, ໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ຜະລິດຕະພັນຈາກໄມ້ແລະເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ຫີນກາວ, ຖ່ານຫີນລິກໄນ ແລະ ເຫຼັກ
ສິນຄ້ານໍາເຂົ້າຫຼັກເຄື່ອງກົນຈັກດ້ານອຸດສາຫະ,ຊິ້ນສ່ວນແລະ ເຄື່ອງກົນຈັກໄຟຟ້າ, ສານເຄມີ, ທາດເຫຼັກ ແລະ ເຫຼັກ
ປະເທດຄູ່ຄ້າຫຼັກສະຫະພາບເອີຣົບ, ໄທ, ອາເມລິກາ, ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ, ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາປະເທດອາຊຽນອື່ນໆ
ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງ4ນັກລົງທຶນທີ່ຢູ່ໃນອັນດັບຕົ້ນໆ
ໃນຂະແໜງການທຸລະກິດທັງຫມົດ
ຫວຽດນາມ, ໄທ, ຈີນ, ເກົາຫລີໃຕ້
ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງ4ນັກລົງທຶນທີ່ຢູ່ໃນອັນດັບຕົ້ນໆ
ໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳການຜະລິດ
ຈີນ, ໄທ, ຝຣັ່ງ, ມາເລເຊຍ

ພະທາດຫຼວງແມ່ນປູສະນີຍະຖານ ແຫ່ງຊາດທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ.